Пільговиків не будуть возити?

Змушені відмовляти пільговикам у проїзді

31 жовтня біля будівлі ОДА відбулася акція протесту, організована обласною організацією автомобільних перевезень в Сумській області. У заході приймали участь близько 20 підприємців, які здійснюють перевезення по області. Таким чином, вони спробували привернути увагу влади до проблеми відсутності компенсацій з бюджету за проїзд пільгових категорій.

У зв’язку з цим, учасники акції вимагали від керівництва області виплатити їм заборгованість, яка на сьогоднішній день складає близько 16 мільйонів гривень. При цьому на 2020 рік в обласному бюджеті закладено всього 7,5 мільйона гривень. Перевізники заявляють, що ця сума менше від необхідної за рік, не рахуючи боргу за 2018-2019 роки.

Ініціативна група побувала на прийомі у т.в.о. голови ОДА Ірини Купрейчик, але результатом бесіди перевізники були явно незадоволені. Їм пообіцяли надати можливість поговорити з прем’єр міністром України, робоча поїздка якого запланована в Суми найближчим часом.

Підприємці в розмові з нами заявили, що якщо їм не виплатять борг і не будуть своєчасно здійснювати компенсацію за пільговиків, вони вже в грудні цього року будуть змушені відмовляти ВСІМ пасажирам пільгових категорій в проїзді. Вони розуміють, що закон гарантує пільговикам право на проїзд, але в той же час хочуть відстояти інтереси свого підприємства, яке також зобов’язане своєчасно виплачувати працівникам зарплату, утримувати транспорт в справному стані і т.п.

Примітно, що деякі перевізники вже намагалися через суд домогтися погашення заборгованості, але у них так і не вийшло це зробити. Суд відмовляв у розгляді позовів, оскільки, на думку Феміди, Управління інфраструктури Сумської ОДА, з яким у перевізників укладено договір, не є належним відповідачем. А хто ж тоді? За словами перевізників, сьогодні під час зустрічі з т.в.о. губернатора вони спробували дізнатися відповідь на це питання, але так його і не отримали.

Всього по області перевезення здійснює близько 150 перевізників. Сьогоднішній захід було спонтанним, тому далеко не всі змогли взяти участь в акції, оскільки не знали про неї заздалегідь.
Учасники акції кажуть, що дали команду своїм працівникам брати не більше 1 пільговика в рейс. Але таке рішення тимчасово. Остаточне буде прийнято після зустрічі з прем’єром.

Слід також зазначити, що у перевізників є свій варіант вирішення ситуації. Вони мають намір укласти з ОДА додатковий договір, згідно якого кількість провозяться пільговиків буде обмежено з розрахунку виділяється компенсації з бюджету на майбутній рік.

Також перевізники вручили керівництву області свої вимоги, які виклали письмово.

ЛЬГОТНИКОВ НЕ ВОЗИМ

ЛЬГОТНИКОВ НЕ ВОЗИМ? УЖЕ В ДЕКАБРЕ…31 октября у здания ОГА в Сумах состоялась акция протеста, организованная областной организацией автомобильных перевозок в Сумской области. В мероприятии приняло участие около 20 предпринимателей, осуществляющих перевозки по области. Таким образом, они попытались привлечь внимание власти к проблеме отсутствия компенсаций из бюджета за проезд льготной категории пассажиров. В связи с этим, участники акции требовали от руководства области выплатить им задолженность, которая на сегодняшний день составляет около 16 миллионов гривен. При этом на 2020 год в областном бюджете заложено всего 7,5 миллионов гривен. Перевозчики заявляют, что эта сумма меньше от необходимой за год, не считая долга за 2018-2019 годы. Инициативная группа побывала на приеме у в.и.о. главы ОГА Ирины Купрейчик, но результатом беседы перевозчики были явно неудовлетворенны. Им пообещали предоставить возможность побеседовать с премьер министром Украины, рабочая поездка которого запланирована в Сумы в ближайшее время. Предприниматели в разговоре с нами заявили, что если им не выплатят долг и не будут своевременно осуществлять компенсацию за льготников, они уже в декабре этого года будут вынуждены отказывать ВСЕМ пассажирам льготных категорий в проезде. Они понимают, что закон гарантирует льготникам право на проезд, но в то же время хотят отстоять интересы своего предприятия, которое также обязано своевременно выплачивать работникам зарплату, содержать транспорт в исправном состоянии и т.п. Примечательно, что некоторые перевозчики уже пытались через суд добиться погашения задолженности, но у них так и не получилось этого сделать. Суд отказывал в рассмотрении исков, поскольку, по мнению Фемиды, Управление инфраструктуры Сумской ОГА, с которым у перевозчиков заключен договор, не является надлежащим ответчиком. А кто же тогда? По словам перевозчиков, сегодня во время встречи с в.и.о. губернатора они попытались узнать ответ на этот вопрос, но так его и не получили. Всего по области перевозки осуществляет около 150 перевозчиков. Сегодняшнее мероприятие было спонтанным, поэтому далеко не все смогли принять участие в акции, поскольку не знали о нем заблаговременно. Участники акции говорят, что дали команду своим работникам брать не более 1 льготника в рейс. Но такое решение временно. Окончательное будет принято после встречи с премьером. Следует также отметить, что у перевозчиков есть свой вариант решения ситуации. Они намерены заключить с ОГА дополнительный договор, согласно которого количество провозимых льготников будет ограничено из расчета выделяемой компенсации из бюджета на будущий год. Также перевозчики вручили руководству области свои требования, которые изложили письменно.

Опубліковано Один дома Сумы Четвер, 31 жовтня 2019 р.

Метки:,